מי אנחנו מקוה מלכות?

מי אנחנו מקוה מלכות
דברי-חפץ-חיים
עוד על האנשים לדעת דבר הידוע לכל בן תורה… ומן הדין אם נמצאה קהילה שאין בה מקוה כופין זה את זה לעשות מקוה… 

והיא קודמת לבנין בית הכנסת ולקניית ספר תורה וכל המצוות.

(ציטוט ממכתבו של רבן של ישראל, החפץ חיים זצ"ל)

מקווה מלכות בא לתת פתרון לבעיות הנ"ל – ולאחרות.

  • המקווה שלנו מוקם על משטח כגון ריצפת בטון או על גבי ריצוף (לא על גבי חול או אדמה).
  • מיקום המקווה נקבע על ידי רב המומחה למקוואות, שכן יש לדאוג שמי גשמים יגיעו למקווה וכן להשגיח שהכול נעשה לפי ההלכות המתאימות.

תמונות: מקוה כלים בעיר העתיקה,+ מקוה כלים בצהל  + מקווה כלים הכנסת ישראל, + מקוה נשים + מקוה נשים

כיצד מתקינים מקווה מלכות?.

כלי נגישות

Powered by - Wemake