הסכמות נשים כלים וגברים

מקוה מלכות מאושר מבחינה הלכתית על ידי חשובי הרבנים ומומחי המקואות. חלקם אף ציינו בפנינו שמקוה מלכות הוא מהפכה של ממש בעולם חשוב זה, אחרי מאות שנים ללא חידושים.

הרבנים אף ברכו את היוזמה בברכת הצלחה למען טהרת ישראל.

הסכמות למקוה נשים כלים וגברים
(לפי סדר קבלת ההסכמות):

 • הגאון רבי מאיר פוזן אב"ד בבית הדין הארצי למקוואות, ומחבר ספר "אור מאיר" על מקוואות.
 • הגאון רבי שריאל רוזנברג ראב"ד בית הדין של הגאון רבי ניסים קרליץ.
 • הגאון רבי אפרים בוגרד דיין בבית הדין האזורי חיפה, דיין בבית הדין של רבני חב״ד, ורב קהילת חב"ד ברמות.
 • הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל אב"ד בבית הדין "הישר והטוב", ודיין בבית הדין הרבני הגדול לשעבר. ראש הועדה להפצת המאור שבתורה שע"י מוסדות חב"ד, וראש פרויקט עיון הלכה שע"י כולל צמח צדק -חב"ד.
 • הגאון רבי שלמה משה עמאר הראשון לציון והרב הראשי לירושלים, מח"ס שו"ת שמע שלמה.
 • הגאון רבי יעקב מאיר שטרן דומ"ץ בבית הדין "זכרון מאיר" של מרן הגר"ש ואזנר זצ"ל, ודומ"ץ קהילת ויז'ניץ, ואב"ד "קהילות יעקב" בבני ברק.
 • מחבר ספרי משנת הסופר, ואמרי יעקב (עיין בדבריו בשו"ת אמרי יעקב, ח"ב, סימן ע"ד).
  ראה מסמכים מאשרים: 1 , 23 , 4 
 • הגאון רבי חיים מאיר וואזנר גאב"ד "זכרון מאיר" וראש ישיבת "חכמי לובלין" בנו וממשיך דרכו של מרן פוסק הדור רבי שמואל הלוי וואזנרֿ זצ"ל.
 • הגאון רבי מרדכי אויערבאך רב קהילת אביר יעקב בתל אביב.
 • הגאון רבי חיים משה שמרלר זצ"ל אב״ד קהל מחזיקי הדת בציריך, מח"ס "מחשבת חיים".
 • הגאון רבי יצחק יוסף הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הרבני הגדול, מחבר סדרת ספרי "ילקוט יוסף", ועוד.
 • הגאון הרב שלמה זלמן גרוסמן, רב ואב"ד העיר אלעד, מחבר ספר "שערי שלמה", ועוד.
 • הגאון הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת.
 • הגאון הרב מאיר סירוטה, מו"צ בהעדה החרדית.
 • הגאון הרב יהודה לייב מינצברג, שליט"א, מומחה למקואות, ורב המקואות בירושלים.
 • הגאון הרב שמאי קהת הכהן גראס, דומ"ץ דקהל מחזיקי הדת דחסידי בעלזא.
 • הגאון הרב חיים דוד שובקס, דומ"ץ דקהל מחזיקי הדת דחסידי בעלזא.
 • הגאון הרב אהרן זיכרמן, דומ"ץ דקהל מחזיקי הדת דחסידי בעלזא, ומומחה למקואות.
 • שר התורה הגר"ח קנייבסקי-הסכמה וברכה
 • הגאון הרב זמיר כהן, ראש ישיבת "היכל מאיר", יו"ר ארגון "הידברות", מחבר ספר "שו"ת נזר כהן", ועוד.
 • הגאון הרב שמחה בן-ציון אייזיק רבינוביץ, רב ומו"צ דקהילת משכנות, יעקב רמת שלמה, ירושלים. מחבר ספר "פסקי תשובות".
 • הגאון הרב יצחק זילברשטיין, רב שכונת רמת-אלחנן בני ברק. ראש כולל "בית דוד" – חולון, וחבר מועצת גדולי התורה.
 • הגאון הרב משה בראנדסדארפער – גאב"ד ור"מ היכל הוראה, ירושלים.
 • הגאון הרב אליקים לבנון שליט"א רב השומרון ראש הישיבה ורב הישוב אילון מורה.
 • הגאון הרב מנחם מענדל הכהן שפרן שליט"א אב בית דין בבית הדין לענייני ממונות הישר והטוב בירושלים[1], פוסק וראש הישיבה הכלל חסידית "נועם התורה" שבבני ברק. משמש גם כדיין בבית הדין של הרב יוסף יצחק בלינוב.
 • הגאון רב אליהו לנדא, ראש ישיבת תומכי תמימים חב"ד המרכזית, מראשי מערכת הכשרות "הכשר הרב לנדא".
מקוה מלכות עומד תחת השגחתו של ועד המקואות שע"י היכל הוראה ירושלים, מיסודו של רבן ומאורן של ישראל הגה"ק רבינו מאיר בראנדסדארפער זצוקלל"ה, בעל קנה בושם.

רבני הוועד: זקן הפוסקים בענייני מקוואות הגאון רבי מאיר פוזן שליט"א יו"ר הועד, מחבר ספר "אור מאיר".

מורינו הגאון רבי משה בראנדסדארפער שליט"א – גאב"ד היכל הוראה.

הגאון רבי אהרן זיכרמן – רב ודומ"ץ עיה"ק ירושלים.

הרב הגאון שמעון עוזר בראנדסדארפער – רב ודומ"ץ היכל הוראה.

רב ומפקח מקואות מטעם הועד – רב בית הדין.

Mikve malchut USA - מקוה מלכות - איכות. ויוקרה ניפגשים
הרב קאינבסקי
כלי נגישות

Powered by - Wemake